Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 8:30

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 8:30

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Δημαρχείο της Ζαχάρως τη Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 8:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2023 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
2. Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης για το έτος 2023 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
3. Απαλλαγή υπολόγων πάγιας προκαταβολής έτους 2022 Δήμου Ζαχάρως.
4. Αποδοχή επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών και πρόταση εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προυπ/σμού οικ. έτους 2022.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αλεξανδρόπουλος Κων/νος