ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων του Δήμου Ζαχάρως.
2. Πρόταση- Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση Προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για δημιουργία-ενίσχυση κωδικών.
3. Άρση υπολόγου για το αριθ. 484/2023Χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής.
4. Άρση υπολόγου για το αριθ. 485/2023Χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αλεξανδρόπουλος Κων/νος