ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την φιλοξενία (γεύμα 15 ατόμων) των συντελεστών της παράστασης του ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ στο πλαίσιο της πραγματοποίησης της παράστασης «Του Κουτρούλη ο Γάμος» στις 4/05/2023.
2. Πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για δημιουργία –ενίσχυση κωδικών.
3. Πρόταση –εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση Οικονομικών στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ζαχάρως.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αλεξανδρόπουλος Κων/νος