ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00

 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου.
2. Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων.
3. Έγκριση πρακτικού της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ζαχάρως έτους 2023»- κατακύρωση αναδόχων.
4. Πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για δημιουργία –ενίσχυση κωδικών.


Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αλεξανδρόπουλος Κων/νος