Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 9:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 9:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 9:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της αριθ. 24/2023 απόφασης Δημάρχου με θέμα « ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου».
 2. Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου στις εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης 2023.
 3. Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου στις εκδηλώσεις της Αποκριάς 2023,
 4. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση της υπηρεσίας.
 5. Αποδοχή δωρεάς στο Δήμο Ζαχάρως (σουβλάκια για την Τσικνοπέμπτη 2023).
 6. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 350/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση απόφασης Ειρηνοδικείου Αρήνης.
 7. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 16.763,43€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους για τον ετήσιο κύκλο 2022/20223 και εισήγηση στο Δημοτικό αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την εγγραφή του.

  Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
  Αλεξανδρόπουλος Κων/νος