Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 20:30

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 20:30

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 20:30 στο Δημαρχείο της πόλης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το Έτος 2023. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος
Αλεξανδρόπουλος).
2. Ψήφιση Π/Υ του Δήμου Οικ. Έτους 2023. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας