Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30 στο Δημαρχείο της πόλης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1. Ανασύνταξη Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ζαχάρως. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ
 2. Επί της υπ. αριθμ. 237/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ για εξασφάλιση συμπληρωματικής πίστωσης». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
 3. Επί της υπ. αριθμ. 238/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ με δημιουργία –ενίσχυση κωδικών». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
 4. Επί της υπ. αριθμ. 239/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ για κάλυψη δαπάνης από την αύξηση των ωρών εργασίας των καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου Ζαχάρως». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
 5. Έγκριση πίνακα κατάταξης μοριοδότησης εγγραφών νηπίων Σχολικού Έτους 2022-2023 Παιδικού Σταθμού Νέας Φιγαλείας. (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σκαλτσά).
 6. Έγκριση πίνακα κατάταξης μοριοδότησης εγγραφών νηπίων Σχολικού Έτους 2022-2023 Παιδικού Σταθμού Ζαχάρως. (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σκαλτσά).
 7. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σκαλτσά).
 8. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Φιγαλείας. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Βλάχος).
 9. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Μηλέας. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Βλάχος).
 10. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Καλίδονας. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Βλάχος).
 11. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Ξηροχωρίου. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Βλάχος).
 12. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Ζαχάρως. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Βλάχος).
 13. Καταβολή ετήσιας εισφοράς στο Κέντρο Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Ηλείας «Παρεμβάσεις». (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σκαλτσά).