Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Πέμπτη 25 Αυγούστου και ώρα 21:00

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Πέμπτη 25 Αυγούστου και ώρα 21:00

Την Πέμπτη 25 Αυγούστου και ώρα 21:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως, στο Δημαρχείο της πόλης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  • Επί της υπ. αριθμ. 210/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
  • Ορισμός εκπροσώπων για τα Πρωτοβάθμια Συμβούλια Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για την έδρα του Ν. Ηλείας και των λοιπών περιοχών του Νομού για το έτος 2022. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Αναστασόπουλος).
  • Παραχώρηση χώρου σε δημοτικό κτίριο Ν. Φιγαλείας στον Σύλλογο Νεολαίας και Άθλησης Ν. Φιγαλείας «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΓΑΛΗ». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτης Αλεξανδρόπουλος).
  • Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
  • Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
  • Διαγραφές νηπίων 2021-2022 Παιδικού Σταθμού Ζαχάρως. (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σκαλτσά).
  • Διαγραφές νηπίων 2021-2022 Παιδικού Σταθμού Νέας Φιγαλείας. (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σκαλτσά).

Η πρόσκληση της συνεδρίασης απευθύνεται προς το Δήμαρχο Ζαχάρως Κώστα Αλεξανδρόπουλο, τους Δημοτικούς Συμβούλους Ζαχάρως και τους Προέδρους Κοινοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας