ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Τήρηση των κανόνων υγιεινής στη λαϊκή αγορά Ζαχάρως.

Τήρηση των κανόνων υγιεινής στη λαϊκή αγορά Ζαχάρως.

Ο Δήμος Ζαχάρως, έχοντας δεχτεί πολλές οχλήσεις και καταγγελίες από ιδιοκτήτες οικιών και οικοπέδων, στο χώρο διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς, εφιστά την προσοχή και την συμμόρφωση των μικροπωλητών και καταναλωτών, όπως τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες υγιεινής. Ο Δήμος Ζαχάρως έχει εγκαταστήσει χημική τουαλέτα (έναντι παλιάς εφορίας),  στην αρχή της λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρακαλούνται όλοι όπως τηρούν τους κανόνες υγιεινής για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.