ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Υπεγράφη η ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΖΑΧΑΡΩΣ», συνολικού Π/Υ 1.370.435,60€ (με ΦΠΑ)

Υπεγράφη η ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΖΑΧΑΡΩΣ», συνολικού Π/Υ 1.370.435,60€ (με ΦΠΑ)

Η ανάθεση εκτέλεσης ενός εκ των πιο ουσιαστικών σύγχρονων και μεγάλων έργων στο Δήμο Ζαχάρως υπεγράφη από τον Δήμαρχο Κώστα Αλεξανδρόπουλο παρουσία του Προέδρου της ΔΕΥΑΖ Δημήτρη Κλημαντίρη και τον ανάδοχο, για να ξεκινήσουν οι εργασίες που αφορούν στην τηλεμετρία τον έλεγχο των διαρροών και της ποιότητας που παρέχουν τα δίκτυα ύδρευσης.
 
Πρόκειται για μια από τις πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην εξασφάλιση τόσο της επάρκειας όσο και της καθαρότητας του νερού που παρέχεται στους δημότες και αποτελούσε βασική επιδίωξη από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Ζαχάρως το οποίο προχώρησε αποτελεσματικά τις διαδικασίες με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου που από την πρώτη στιγμή επεσήμανε την χρησιμότητα της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων σε σχέση με την υδροδότηση του Δήμου.
 
Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.370.435,60€ (με ΦΠΑ) και θεωρείται δεδομένο ότι θα διευκολύνει εκσυγχρονιστικά τη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης της Ζαχάρως παρέχοντας σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά για το πρώτο αγαθό του ανθρώπου που είναι το νερό.
 
Ειδικότερα σύμφωνα με την σύμβαση θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου διαρροών και εξοπλισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο υπάρχον σύστημα υδροδότησης καθώς και σημερινές υποδομές όπως στις πηγές, στις δεξαμενές, στις γεωτρήσεις και στα ενδιάμεσα αντλητικά συγκροτήματα.
 
Αναμένεται έτσι, να εγκατασταθούν 17 τοπικοί σταθμοί ελέγχου με σημείο αναφοράς τον Κεντρικό Σταθμό και παράλληλα θα δημιουργηθούν σταθμοί αναμετάδοσης προκειμένου να επιτυγχάνεται συνολικά η ορθολογική διαχείριση του νερού, να εντοπίζονται έγκαιρα οι βλάβες και τα προβλήματα ώστε να περιορίζονται οι απώλειές του και να υπάρχει πάντα επίβλεψη και παρακολούθηση για να διασφαλίζεται η ποιότητά του. Είναι Χαρακτηριστικό ότι με το νέο έργο θα γίνεται συστηματικός έλεγχος στην παροχή, πίεση, στην διαχείριση ενέργειας στην κατανάλωση κλπ.
 
Να σημειωθεί ότι θα δίνεται η δυνατότητα συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης όλων των μετρήσεων και των υπόλοιπων στοιχείων και παρατηρήσεων από την τηλεμετρία στην υδροδότηση και η υπηρεσία θα μπορεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα να αξιολογεί και να επεξεργάζεται δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική κίνησή της. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το ίδιο έργο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αφού το σηµαντικότερο πρόβληµα που σχετίζεται µε το ζήτηµα της ύδρευσης εντοπίζεται πρωτίστως στην ανεπάρκεια του συστήματος να καλύψει τις απαιτούμενες καταναλώσεις της ΔΕ ιδίως την θερινή περίοδο. Επιπλέον το επίπεδο του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα έχει µειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, µε αποτέλεσµα η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων να θεωρείται αναγκαία.
 
Σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού, μέσω κατάλληλου λογισμικού θα γίνεται η παρακολούθηση του δικτύου νερού και επιλογή βέλτιστων τρόπων μείωσης του λειτουργικού κόστους του συστήματος.
 
Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ζαχάρως Κώστας Αλεξανδρόπουλος: «Η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της μέχρι σήμερα ακολουθεί αταλάντευτα τον δρόμο της συνέπειας και της ουσίας με έργα και παρεμβάσεις που ωφελούν τον τόπο και τους ανθρώπους του σε ένα Δήμο που προχωρά με σταθερότητα αθόρυβη εργασία και εμπειρία πλέον, χωρίς πειραματισμούς, σε επιλογές και διεκδικήσεις που είχαν μείνει επί χρόνια σε «στάσιμα νερά» αφήνοντας τον τόπο να ακροβατεί μεταξύ αδιαφορίας και εγκατάλειψης…»