Υπογραφή Σύμβασης του Έργου « Αποκατάσταση Ζημιών των Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Ζαχάρως.»

Υπογραφή Σύμβασης του Έργου « Αποκατάσταση Ζημιών των Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Ζαχάρως.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ζαχάρω  4-12-2019

Υπογραφή Σύμβασης του Έργου « Αποκατάσταση Ζημιών των Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Ζαχάρως.»

Στις 3 Δεκεμβρίου 2019 ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ζαχάρως Δημήτριος Κλημαντίρης και ο ανάδοχος  του έργου Ευάγγελος Μπουλουγούρης, παρουσία του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αναστασίου Αλτάνη υπέγραψαν συμφωνητικό κατασκευής έργου προϋπολογισμού 199.999,80 Ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ζαχάρως.

Το έργο «Αποκατάσταση ζημιών των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ζαχάρως» περιλαμβάνει :Την επισκευή των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης τα οποία ήταν κατασκευασμένα από σωλήνες αμιάντου και θα αντικατασταθούν με σωλήνες από πολυαιθυλένιο   PE 3ης γενιάς , και φρεατίων προστασίας δικλείδων , φρεάτια αεραεξαγωγών  και φρεάτια εκκενώσεων  στα παρακάτω σημεία.

  1. Tον εξωτερικό αγωγό ύδρευσης Ζαχάρως από Μίνθη έως Ζαχάρω σε συνολικό μήκος 565 μέτρων.
  2. Tον εξωτερικό αγωγό  ύδρευσης Μακίστου σε συνολικό μήκος 535 μέτρων.
  3. Tον εξωτερικό αγωγό ύδρευσης Καλίδονας σε συνολικό μήκος 1721 μέτρων.
  4. Tον εξωτερικό αγωγό ύδρευσης Ανηλίου σε συνολικό μήκος 2146 μέτρων.
  5. Tον εξωτερικό αγωγό ύδρευσης Πρασιδακίου σε συνολικό μήκος 1017, 85 μέτρων.

Η πίστωση προέρχεται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα  από την ΣΑΕ-055 οποία είναι  ενταγμένο με αριθ. 2001 ΣΕ05500002 από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ολοκλήρωση του έργου έχει καθοριστεί σε ενενήντα  (90) ημερολογιακές ημέρες.

Ο Δήμαρχος Κώστας Αλεξανδρόπουλος  σημείωσε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τη ΔΕΥΑΖ Ζαχάρως, η οποία καλείται να υλοποιεί σημαντικά και μεγάλα έργα, στοχεύοντας στην συνεχή αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης, καθώς το δίκτυο της Ζαχάρως χρήζει αντικατάστασης,και είναι παλαιό.

Παράλληλα, όπως τόνισε θα γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στις υποδομές ύδρευσης των παραπάνω οικισμών, ένα έργο που θα εξασφαλίσει επάρκεια νερού και θα λύσει τα προβλήματα. Και πρόσθεσε πως στόχος είναι να υλοποιήσουμε έργα που θα διασφαλίσουν σύγχρονες υποδομές για την πόλη μας και τα χωριά μας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους πολίτες.

Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τη ΔΕΥΑΖ Ζαχάρως, η οποία καλείται να υλοποιεί σημαντικά και μεγάλα έργα, στοχεύοντας στην συνεχή αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ κύριος Κλημαντίρης δήλωσε σχετικά: Υλοποιούμε ένα σημαντικό έργο στο Δήμο μας που αφορά την αποκατάσταση ζημιών των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και πρόκειται για μια στοχευόμενη παρέμβαση ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των δημοτών μας.