ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΑΙ Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΑΙ Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

Οι εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων των Παιδικών Σταθμών Ζαχάρως και Ν. Φιγαλείας για το σχ. Έτος 2021-22 θα γίνουν από 10-5 -2021 έως 31-5-2021.

Τα νήπια που μπορούν να εγγραφούν στον Παιδικό Σταθμό είναι όσα έχουν γεννηθεί από 1-1-2018 έως 28-2-2019.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς για την εγγραφή των παιδιών τους στους  Παιδικούς Σταθμούς  Ζαχάρως και Ν. Φιγαλείας είναι τα εξής:

1.       Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του νηπίου με όλα τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια( στο οποίο υποχρεωτικά να φαίνεται ότι έχει γίνει ο έλεγχος  Mantoux  του νηπίου. Σε περίπτωση που κρίνεται από τον παιδίατρο ότι δεν είναι απαραίτητο το εμβόλιο ΜΑΝΤΟΥX να συμπληρώνεται στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ)

2.       Βεβαίωση εργασίας πατέρα και μητέρας:

· δημόσιος υπάλληλος (πρόσφατη βεβαίωση εργασίας με αποδοχές)

·ιδιωτικός υπάλληλος (ένσημα ΙΚΑ για τους προηγούμενους 12 μήνες ή βεβαίωση ΙΚΑ)

·ελεύθερος επαγγελματίας (βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή αποδεικτικό καταβολής ΦΠΑ τελευταίου τετραμήνου)

·απασχολούμενος σε οικογενειακή επιχείρηση (βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών)

·βεβαίωση  ανεργίας  από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του  γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι

·πρόσφατη πρόσληψη (αναγγελία πρόσληψης από ΟΑΕΔ) ή της σύμβασης με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού) και βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα και βεβαίωση εργοδότη ότι πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής του νηπίου με προσδιορισμό του ύψους αποδοχών τους

·πρόσφατη έναρξη εργασιών ελευθέρου επαγγελματία (έναρξη εργασιών από την ΔΟΥ).

3.       Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2020ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2020(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ)ήΥπεύθυνη Δήλωση σφραγισμένη από τη ΔΟΥ ότι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση(για όσους δεν υποχρεούται)

4.       Αντίγραφο δικαστικής απόφασης η ιδιωτικού συμφωνητικού για την επιμέλεια παιδιού διαζευγμένων η σε διάσταση γονέων

5.       Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα σε περίπτωση ορφανού παιδιού από τον έναν η και τους δύο γονείς

6.       Γνωμάτευση γιατρού και ειδικής επιτροπής για μέλη της οικογενείας (γονείς, αδέρφια) που έχουν σωματική ή πνευματική αναπηρία

7.       Για αλλοδαπούς άδεια παραμονής στην Ελλάδα(αντίγραφο διαβατηρίου γονέων και νηπίου)

8.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τον ορισμό προσώπου/πων που θα παραλαμβάνουν το παιδί από τον Παιδικό Σταθμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1.     Για την παραλαβή της αίτησης θα πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .

2.     Στα πλαίσια αποφυγής της διάδοσης του νέου κορονοϊού, οι Παιδικοί Σταθμοί Ζαχάρως και Ν. Φιγαλείας θα δέχονται κοινό για την παραλαβή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και λαμβάνοντας ΟΛΑ τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (ΧΡΉΣΗ ΜΑΣΚΑΣ  ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ).

Η ενημέρωση για διευκρινήσεις σχετικά με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα δίνονται ΜΟΝΟ τηλεφωνικά για την αποφυγή συνωστισμού από την Προϊσταμένη του Σταθμού κ. Πούλου Φωτεινή για τον Παιδικό Σταθμό Ζαχάρως και από την παιδαγωγό κ.  Παπαθανασοπούλου Ελένη για τον Παιδικό Σταθμό Ν. Φιγαλείας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφών και επανεγγραφών θα αναρτηθούν 

1.     Στην εξωτερική είσοδο του Παιδικού Σταθμού Ζαχάρως

2.     Στην εξωτερική είσοδο του Παιδικού Σταθμού Ν. Φιγαλείας

3.     Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζαχάρως

4.     Στη σελίδα του Παιδικού Σταθμού στο FACEBOOK (Παιδικός Σταθμός Ζαχάρως)

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

 2625031402(ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ)

2625041687 (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ)

Ώρες επικοινωνίας: 09.00π.μ-12.00μ.μ.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΑΛΤΣΑ