ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ λόγω κήρυξης του Δήμου Ζαχάρως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.