ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ»

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ»

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟ ΠΡΑΞΗΣ: «Βελτίωση/διαφοροποίηση των προϊόντων/υπηρεσιών και του αλιευτικού εισοδήματος για την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών»

Προϋπολογισμός Πράξης :  120.000,00€

Σύντομη περιγραφή : 

Η παρούσα πράξη αφορά στην ανάπλαση των πεζοδρομίων της οδού που συνδέει την πόλη της Ζαχάρως με την παραλία – παράλληλα της Ζαχαρέικης γράνας, με τον κατά μήκος διαχωρισμό ποδηλατόδρομου διπλής κατεύθυνσης, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, προσφέροντας χώρο για την ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητας καθώς και χώρο ανάπαυσης και αναψυχής.

Στο μήκος αυτό, επί του διαμορφωμένου πεζόδρομου, οριοθετείται με χρωματισμό της ασφάλτου, λωρίδα ποδηλατόδρομου διπλής κατεύθυνσης πλάτους  δύο μέτρων. 

Στο αρχικό τμήμα μεταξύ της υφιστάμενης οδού και του τοιχίου εγκυβωτισμού της Ζαχαρέικης γράνας, μεταβλητού πλάτους  θα διαμορφωθούν επιπλέον χώρος περιπάτου, χώρος πρασίνου και χώρος ανάπαυσης.