ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Αρχαιολογικός Χώρος Πρασιδακίου

Αρχαιολογικός Χώρος Πρασιδακίου

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση: Πρασιδάκι 270 54

Σχετικά

Ο δωρικός ναός της Αθηνάς είναι αφιερωμένος στη θεά Αθηνά και έχει προσανατολισμό από Α-Δ, με είσοδο από ανατολικά (διαστάσεις μήκους 35.5 μέτρα και πλάτος 15.8 μέτρα). Αποτελείται από πρόναο, σηκό και οπισθόδομο, ενώ η περίστασή του απαρτίζεται από 6 X 13 κίονες. Στο κέντρο περίπου του σηκού υπάρχει το ορθογώνιο βάθρο του λατρευτικού αγάλματος, που πλαισιώνεται στις δύο μακρές πλευρές από δύο κιονοστοιχίες 5 δίτονων κιόνων.