ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Κωνσταντίνος Καψής

Κωνσταντίνος Καψής

Αναπληρωματικό μέλος Δημοτικής Επιτροπής

Δημοτικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Καψής

Αναπληρωματικό μέλος Δημοτικής Επιτροπής: Κωνσταντίνος Καψής