ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος: Δημήτριος Κόσσυφας

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος: Δημήτριος Κόσσυφας

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος: Δημήτριος Κόσσυφας