ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ »

Αναλυτικά αρχεία διαγωνισμού:

Προυπολογισμος Pr. Hlias LEADER FINAL 

Οικονομική Προσφορά

 Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

 Μελέτη Έργου 

ΤΕΥΔ