ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Μείωση των τιμών ζώνης στην πόλη της Ζαχάρως και στις λοιπές κοινότητες πρότεινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως στη συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου 2023

Μείωση των τιμών ζώνης στην πόλη της Ζαχάρως και στις λοιπές κοινότητες πρότεινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως στη συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου 2023

Γενική οριζόντια μείωση, της τάξεως του 30%, των τιμών ζώνης στην πόλη της Ζαχάρως και στις λοιπές κοινότητες πρότεινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως, στη Συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου 2023, προς την κοινή απόφαση 57732 ΕΞ 2021 (Β’ 2375) του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών για αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Φώτης Αλεξανδρόπουλος, στην εισήγησή του, επεσήμανε πως για την Κοινή Υπουργική Απόφαση 57732 ΕΞ 2021 δεν λήφθηκαν υπόψη ορισμένες παράμετροι που συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση των τιμών ζώνης στην περιοχή, όπως είναι η μείωση του πληθυσμού, η μηδενική τουριστική ανάπτυξη, η μη τήρηση της Αρχής της Αναλογικότητας και η αύξηση φόρων και επιβαρύνσεων και πως η ενδεχόμενη αύξηση των τιμών ζώνης θα προσθέσει άλλο ένα βάρος στην οικονομία των νοικοκυριών, ιδίως στις περιοχές όπου παρατηρείται σημαντική μεταβολή σε σχέση με τις προ του 2022 εφαρμοζόμενες τιμές.