ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως

Σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στη Ζαχάρω και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πνευματικό Κέντρο) την 28η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.