ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας του Δήμου Ζαχάρως

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας του Δήμου Ζαχάρως