ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 21:00

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 21:00

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επί της υπ. αριθμ. 52/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 145.950,00€ της 1 ης δόσης από τους ΚΑΠ έτους 2023 για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την εγγραφή του» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).
2. Επί της υπ. αριθμ. 53/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2023 για την δημιουργία-ενίσχυση κωδικών » ((εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).
3. Επί της υπ. αριθμ. 54/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αλλαγή πηγή χρηματοδότησης για το έργο ‘’ Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου του ανενεργού Δημοτικού Σχολείου στην Φασκομηλιά Νέας Φιγαλείας’’» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).
4. Λήψη απόφασης για την σύνταξη σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης στερεών αποβλήτων Ν. Ηλείας για το έτος 2023. (εισηγητής ο Δήμαρχος).
5. Επί της υπ. αριθμ. 16/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαχάρως με θέμα «2 η αναμόρφωσης Π/Υ 2023». (εισηγητής ο πρόεδρος της ΔΚΕΔΖ Γεώργιος Τριγάζης).
6. Παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Βλάχος).
7. Εξουσιοδότηση Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπογραφή του ορισμού υπευθύνου λογαριασμού σε έργα της Σ.Α.Ε-001/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εκτελούνται στο Δήμο Ζαχάρως. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).
8. Εξουσιοδότηση Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπογραφή του ορισμού υπευθύνου λογαριασμού σε έργα της ΣΑΕΠ 401 ¨ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ’’ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εκτελούνται στο Δήμο Ζαχάρως. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).
9. Ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης με την επωνυμία Δήμος Ζαχάρως που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).
10. Αλλαγή παρόχου τηλεφωνικών συνδέσεων (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας