Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού εσόδων-εξόδων Ζαχάρως για το 2023