ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου μας στις αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Ζαχάρως-Καιάφα στην Ζαχάρω στις 4/06/2023.
2. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για την υποβολή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας του Δήμου στο Κτηματολόγιο.
3. Έγκριση της αριθ. 205/2023 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.
4. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί της αριθ. Α377/2022 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πατρών .
5. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου στις 27/09/2023 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πύργου στην εκδίκαση της Αγωγής των υπαλλήλων Α.Π & Μ.Κ. κατά του Δήμου .
6. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου στις 27/09/2023 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πύργου στην εκδίκαση της Έφεσης των Γ.Ν. & Ι.Ζ κατά του Δήμου Ζαχάρως.
7. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί εξώδικης- διαμαρτυρίας-πρόσκληση- δήλωση του Κ.Β. κατά υπαλλήλων Δήμου Ζαχάρως.
8. Πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για δημιουργία –ενίσχυση κωδικών.
9. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Ζαχάρως – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
10. Έγκριση κατ εξαίρεση οδήγησης οχημάτων του Δήμου.
11. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή νομικής βοήθειας για την απάντηση της αριθ. Πρωτ 3207/9-05-2023 Εξώδικης Δήλωσης –Πρόσκλησης –Αίτησης του Θ.Ν. και λοιπών προς τον Δήμο.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αλεξανδρόπουλος Κων/νος