ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ο Δήμος Ζαχάρως, με απόφαση του Δημάρχου, τοποθέτησε κάδους ανακύκλωσης των άδειων μελανοδοχείων, καθώς και σχετικών προϊόντων γραφικής ύλης, ώστε τα υποπροϊόντα αυτά, να ανακυκλώνονται άμεσα και χωρίς κόστος για τον Δήμο Ζαχάρως.

Η δράση αφορά όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαχάρως. Ο Αντιδήμαρχος Ζαχάρως Παναγιώτης Γκόγκας, ενημέρωσε ότι ήδη έχουν δοθεί προς ανακύκλωση, δύο ειδικοί κάδοι και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Η ανακύκλωση αυτή έχει και αντισταθμίστηκα οφέλη  για τον Δήμο καθώς, επιβραβεύει με την αποστολή καινούργιας γραφικής ύλης, προς τις υπηρεσίες μας.