ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Σκαλτσά Δήμητρα

  • 2625360326
  • dimi.skaltsa@gmail.com

Σκαλτσά Δήμητρα

Αντιδήμαρχος Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Πολιτικής

Α. Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων:
– Εποπτείας και ελέγχου λειτουργίας ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών
– Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες
-Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία
– Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών
– Εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
– Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
– Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Β. Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Γ. Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Παιδικού Σταθμού Ζαχάρως

Δ . Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

Ε. Της Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας