Γρηγόριος Γρηγορόπουλος

  • 26250 00000
  • test@example.com

Γρηγόριος Γρηγορόπουλος

Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος Γρηγόριος Γρηγορόπουλος έχει την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιγαλείας, του Δήμου και του Παιδικού Σταθμό Ν.Φιγαλείας