ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Κλημαντίρης Δημήτριος του Νικολάου

Κλημαντίρης Δημήτριος του Νικολάου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως:

Κλημαντίρης Δημήτριος του Νικολάου