Σκαλτσά-Καλογεροπούλου Δήμητρα του Ευσταθίου

Σκαλτσά-Καλογεροπούλου Δήμητρα του Ευσταθίου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως:

Σκαλτσά-Καλογεροπούλου Δήμητρα του Ευσταθίου