Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Λαμπροπούλου Νικόλια

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Λαμπροπούλου Νικόλια

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως

Λαμπροπούλου Νικόλια