ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Ζήρου Κάπου Αναστασία

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Ζήρου Κάπου Αναστασία

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως

Ζήρου Κάπου Αναστασία