Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Λαμπροπούλου Νικολία (Νίκα) του Κωνσταντίνου

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Λαμπροπούλου Νικολία (Νίκα) του Κωνσταντίνου

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως

Λαμπροπούλου Νικόλια