ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ