Ο Δήμος Ζαχάρως, εντάχθηκε στο πρόγραμμα wifi4EU. Ο μοναδικός Δήμος στην Ηλεία, και ένας από τους 117 στην Ελλάδα.

Ο Δήμος Ζαχάρως, εντάχθηκε στο πρόγραμμα wifi4EU. Ο μοναδικός Δήμος στην Ηλεία, και ένας από τους 117 στην Ελλάδα.

Ο Δήμος Ζαχάρως, εντάχθηκε στο πρόγραμμα wifi4EU, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο μοναδικός Δήμος στην Ηλεία, και ένας από τους 117 στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το WiFi4EU, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7-9 Νοεμβρίου 2018.
Επιλέχθηκαν 2.800 δήμοι – μεταξύ των οποίων 117 Ελληνικοί – για τη χορήγηση κουπονιού WiFi4EU ύψους 15 000 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας ανήλθε σε 42 εκατ. ευρώ.

Οι επιλεγέντες δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν σημεία Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως δημαρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, πάρκα, πλατείες και άλλους χώρους δημόσιου ενδιαφέροντος.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος, δηλωσε: “Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Προγράμματος wifi4EU, καταδεικνύει την σωστή και προγραμματισμένη κατεύθυνση του Δήμου Ζαχάρως, καθώς και τη συστηματική δουλειά της Δημοτικής Αρχής και των Υπηρεσιών. Το πρόγραμμα αυτό θα δώσει άμεσα μια νέα δυναμική και πολλές διευκολύνσεις στους πολίτες, επισκέπτες και επιχειρηματίες της περιοχής. Συγχαρητήρια σε όλους.”