Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ