Στελέχωση του Περιφερειακού Ιατρείου Νέας Φιγαλείας

Στελέχωση του Περιφερειακού Ιατρείου Νέας Φιγαλείας

Ενημερώνουμε τους Πολίτες της Νέας Φιγαλείας, ότι από την Δευτέρα 17η Δεκεμβρίου 2018, μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, στελεχώθηκε το Περιφερειακό Ιατρείο Νέας Φιγαλεία με Ιατρό.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα στο Δημαρχείο Νέας Φιγαλείας.